گربه پرشین نر بهتر است یا ماده

گربه پرشین،اصیل ترین گربه ی ایرانی است که افراد زیادی علاقه مندند تا آن را بخرند.اما این سوال برایشان پیش می آید که گربه نر پرشین را بخرند یا گربه ی ماده پرشین را خریداری کنند.
گربه های پرشین نر و ماده را می توان از جوانب مختلف بررسی کرد اما من قصد دارم به چند نکته ی اصلی آن بپردازم.

گربه پرشین نر پاکیزه تر است یا گربه ی پرشین ماده؟

  • برخی تصور می کنند که گربه پرشین طوسی به دلیل خونریزی های دوران قاعدگی کثیف کاری دارند اما این تصور غلط است چون گربه های پرشین ماده دوران فحلیشان فقط با بی قراری همراه ات و مانند سگ ها خونریزی ندارند.

گربه های نر پرشین در خانه علامت گذاری می کنند

  • نمی توان به طور کلی گفت که گربه های پرشین نر علامت گذاری می کنند چون این مسئله مختص به همه ی آن ها نیست برخی این کار را انجام میدهند و برخی دیگر نه.

گربه های پرشین ماده مهربان ترند

  • مهربان بودن یک گربه ارتباطی با جنسیت آن ندارد و هرگربه خلق و خوی مختص به خود را دارد و به گونه ای خلق و خوی هر گربه منحصر به فرد است.

گربه های نر پرشین بیشتر عمر می کنند

  • طول عمر هر گربه به جنسیت آن مربوط نمی شود بلکه به نحوه ی مراقب و نگه داری صاحب گربه از آن ارتباط دارد.همچنین سگ جیبی به عوامل بسیار زیادی مانند اصل، نژاد و اصالت سگ بستگی دارند که هر کدام از آنها دارای شناسنامه و گواهی سلامت می باشند.

منبع: حیوانات و پرندگان ایران