پرفروش ترین گربه جنگلی

انواع مختلف گربه ها وجود دارند که در میان آن ها گربه ی جنگلی نیز مشاهده می شود که برخی اقدام به اهلی ککردن آن کرده اند البته این گربه جزء پرفروش ترین گربه ها نیست.
برای خرید هر یک از گربه های جنگلی می توانید از طریق این سایت اقدام کنید که البته این نکته قابل ذکر است که این گربه ها به عنوان گربه خانگی و اهلی نگه داری نمی شوند چون این گربه ها خلق و خوی وحشی دارند. این گربه های جنکلی در میان سایر گربه پرشین طوسی موجود در ایران جزء پرفروش ترین ها نیستند.

اسب پا کوتاه سفید یکی از نژادهای محبوب اسب میان دوستداران این حیوان اسب پاکوتاه است که به اسب پونی معروف است، اسب پونی جزء زیباترین اسبها در جهان می باشد.

منبع: حیوانات و پرندگان ایران