هشدار بحران تابلو برق روکار در شهرهای جنوبی ایران

تابلو برق روکار معمولاً بسته به کاربردهایی که برای آن ساخته شده اند در دسته بندی های مختلفی قرار می گیرند. ما می‌توانیم کابینت‌هایی را برای خانه‌ها، گاراژها، استخرها، صنایع، مراکز تبدیل و غیره پیدا کنیم.

در هر یک از این برنامه‌ها ویژگی‌های فنی یکسانی برای انتخاب آنها در نظر گرفته نشده است و لازم است تمام الزامات خاص پروژه برای اندازه گیری صحیح، انتخاب و مونتاژ بعدی و راه اندازی در محل.

اما لازم به ذکر است که کابینت ها بر اساس نصب دارای ویژگی ها و انواعی هستند که در هر یک از محفظه ها نیز رایج و اساسی هستند که قبل از پرداختن به انتخاب آنها می توان آنها را تعریف کرد. از جمله این ویژگی ها می بینیم:

اگرچه به تعداد کابینت‌های موجود برای انتخاب قیمت‌ها وجود دارد، اما این امر ارائه قیمتی که حتی تقریبی با واقعیت است، بسیار دشوار می‌کند، زیرا چندین متغیر بر استانداردسازی نرخ‌های تولید و مونتاژ تأثیر می‌گذارند.

تابلو

برای ارزیابی تابلو برق لازم است محاسبه شود:

مواد مورد استفاده: در این مورد از محفظه یا کابینت، به علاوه تمام مواد اصلی الکتریکی و لوازم جانبی نصب.

تحصیل یا مهندسی: بسیاری از پروژه ها بر اساس یک ایده و نیاز است و ضروری است که یک مهندس یا معمار ثبت نام شده پروژه ای را برای پذیرش شما انجام دهد. این فرآیند معمولاً هزینه قابل توجهی نیز برای شما دارد.

ساعت کار: باید ساعات کار لازم برای ساخت تابلو برق را محاسبه کرد که مستقیماً به محاسبه کلی بودجه اضافه شود.

دیگران:و سپس اگر حمل و نقل و مونتاژ و نصب را حساب کنیم بستگی به این دارد که چه کسی آن را انجام می دهد ، اما اگر شخص ثالثی سفارش داده شود ، این مورد باید به بودجه اضافه شود.

همانطور که می بینید، بسیاری از متغیرهای اقتصادی بر این فرآیند تأثیر می گذارند و تقریبا غیرممکن می شود، به جز چیزی خاص، ارزیابی عینی از یک تابلو برق .