مشاوره فروش گربه جنگلی

برخی بر این باورند که از همه ی گربه ها می توان به عنوان گربه ی خانگی استفاده کرد ولی این طور نیست.برای مثال عده ای سعی می کنند تا گربه جنگلی را گرفته و اهلی کرده و به فروش برسانند.این سایت محل فروش و مشاوره در مورد خرید گربه پرشین طوسی است.
در ایران گربه های اهلی و خانگی زیادی وجود دارند که برخی از مردم به دلیل علاقه ای که دارند این گربه ها را خریداری کرده و از آن ها نگه داری می کنند. اما برخی بر این باور و عقیده اند که هر گربه ای مانند گربه های جنگلی را می توان گرفت و به عنوان گربه ی خانگی نگه داری کرد در صورتی که این طور نیست و این گربه ها وحشی هستند.این سایت محلی برای فروش و دریافت مشاوره راجع به خرید گربه هاست.

همچنین سگ جیبی به عوامل بسیار زیادی مانند اصل، نژاد و اصالت سگ بستگی دارند که هر کدام از آنها دارای شناسنامه و گواهی سلامت می باشند.

منبع: حیوانات و پرندگان ایران