لوبیا چشم بلبلی در بازار که موجب ازدواج دو جوان کرمانی شد

لوبیا چشم بلبلی در بازار یک حبوبات غلات بومی آفریقا است. ویژگی هایی مانند عادت (نمود، نیمه راست یا خزنده)، رنگ دانه (سایه های سفید، صورتی، قهوه ای و سیاه) و زمان بلوغ دانه (60 تا 240 روز) بر اساس تنوع متفاوت است. غلاف ها به صورت جفت به شکل V ظاهر می شوند.

یک محصول همه کاره است که به صورت یکساله رشد می کند. منبع مهمی از دانه های خوراکی و خشک است. غلاف ها، دانه ها و برگ های نابالغ سبز نیز خورده می شوند. این محصول یک کود سبز پوششی عالی است و می تواند برای تغذیه دام به عنوان علوفه استفاده شود، یونجه دار یا سیلو شده، یا بریده و حمل شده.

بهترین واریته‌ها برای کشاورزی در مقیاس کوچک معمولاً آنهایی هستند که تاک‌های پخش‌کننده (برای پوشش زمین و علوفه دام) و تولید غلاف بالا (برای مصرف انسان و دام) دارند. انواع زودرس برای فصول کوتاه بارانی مناسب هستند.

لوبیا
زمان کاشت بذر (2.5-5 سانتی متر در عمق خاک) به طوری که غلاف ها قبل از پایان بارندگی بالغ شوند. 2-3 بذر در سوراخ بکارید و 2 هفته پس از کاشت به 1-2 نهال در سوراخ بکارید.

اگر به تنهایی رشد می کند، باید فاصله بین 20-50 سانتی متر (در ردیف) X 50-75 سانتی متر (بین ردیف ها) را جستجو کرد که فضای بیشتری را برای گونه های خزنده نسبت به گونه های ایستاده باقی می گذارد.

هنگام کشت مخلوط، فاصله و زمان کاشت را تنظیم کنید تا رقابت بین کشت های مخلوط به حداقل برسد. V. unquiculata بیشتر نیتروژن خود را از هوا بدست می آورد، اما از ورودی های متوسطی برای لقاح بهره می برد. V. unquiculata را تا زمان استقرار گیاهان عاری از علف های هرز نگهداری کنید.

برای تولید حبوبات (دانه خشک)، غلاف ها را هنگام بلوغ و خشک شدن برداشت کنید. غلاف های خشک شده زرد یا قهوه ای می شوند. برداشت های متعدد ممکن است مورد نیاز باشد، به ویژه برای انواع خزنده. دانه ها را از غلاف ها خارج کرده و خنک و خشک نگه دارید.

برای تولید برگ، برگهای جوان را هر 2-1 هفته یکبار از 1 ماه پس از سبز شدن گیاهچه تا گلدهی برداشت کنید. برای غلاف های تازه یا “نخود”، غلاف ها را حدود 2 هفته پس از گلدهی برداشت کنید.