قیمت انواع گربه پرشین اصیل

قیمت انواع گربه پرشین اصیل در بازار ها بر اساس چه عواملی قیمت گذاری می شوند؟ گربه های پرشین اصیل چگونه گربه هایی می باشند؟
گربه های پرشین اصیل گربه هایی سفید رنگ با چشمانی آبی رنگ هستند که با چشمان نافذ خود خیل عظیمی از مشتریان را بخ طرف خود کشانده اند. این گربه ها در بازار ها با قیمت های متفاوتی ارایه می شوند که معمولا بر اساس ویژگی های گربه قیمت گذاری می شوند و معمولا قیمت بالاتری دارند.