فروش انواع گربه خانگی

در ایران یکی از حیواناتی که در خانه نگه داری می شود، گربه پرشین طوسی است.انواع مختلف این گربه های خانگی به صورت عمده در فروشگاه های حیوانات خانگی در سرتاسر کشور پخش شده اند.
مردم ایران علاقه مند به نگه داری از حیوانات خانگی هستند چنان که آن ها را در خانه نگه داری می کنند که برای مثال می توان گربه ی اهلی و خانگی را نام برد که مردم از نژاد های مختلف این گربه که در بازار به صورت عمده پخش شده اند نگه داری می کنند.هر یک از این گربه های خانگی دارای خصوصیات خاص خودشان را دارند مثلاً برخی اجتماعی اند و برخی دگیر روحیه ای منزوی دارند و یا برخی پوشش بدنی خیلی زیادی دارند و یا برخی دیگر مو های کوتاهی دارند.

اسب پا کوتاه سفید از هوش بالایی برخوردار است و به همین دلیل می توان به راحتی آنها را اهلی کرد و در صورتی که توسط مربیان حرفه ای آموزش داده شوند می توانند کارهای بسیار جالبی یاد بگیرند و بیش از پیش خود را در دل صاحب خود جا کنند.

منبع: حیوانات و پرندگان ایران