علت علاقه ی گربه ها به مکان مرتفع

اگربه بیشترگربه های اطراف خوددقت کرده باشیدمتوجه میشوید که آنهاهمواره به بالاترین جای خانه میروند.آیاتابه حال جویای علت علاقه ی گربه ها به مکان مرتفع شده اید؟
درواقع دربین حیواناتی که کمی حس شکاردارندهمیشه ارتفاع حرف اول رامیزندزیراتحت نظرگرفتن شکارازبالابسیاربرای آنهاراحتتراست.اما جالب است بدانید گربه پرشین طوسی نیزهمواره به دنبال بالاترین نقطه میگردندزیرادربالاترین مکان آنها تسلط کافی برای زیرنظرداشتن اوضاع اطراف رادارند.اگرچندگربه دریک جاباشندمتوجه میشویدکه هرکدام دوست دارندبه مکان بالاتری نسبت به آن یکی بروندوگربه ای که درمکان بالاترقرارداردقابل احترام ازسمت بقیه ی گربه ها است.درواقع ارتفاع وبالابودن به گربه هاحس برتری وقدرت میدهد.آنهاحتی درمواقع ترس واسترس به ارتفاعهای بالاپناه میبرندتاازخطراحتمالی دوری کنند.

همچنین سگ جیبی به عوامل بسیار زیادی مانند اصل، نژاد و اصالت سگ بستگی دارند که هر کدام از آنها دارای شناسنامه و گواهی سلامت می باشند.

منبع: حیوانات و پرندگان ایران

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.