عرضه انواع گربه صحرایی

در مورد انواع گربه صحرایی چه می دانید؟ عرضه بهترین نمونه های آنها در بازار ایران توسط چه کسانی صورت می گیرد؟گربه صحرایی که به آن گربه شنی نیز می گویند در مناطق صحرایی و شن زارها زندگی می کند، گستردگی و زیستگاه این نوع گربه اغلب در مناطقی مانند آفریقای شمالی، ایران، عربستان و پاکستان یعنی مناطقی با آب و هوای نسبتاً گرم اعلام شده است.
این نوع گربه ها اندازه ای نسبتاً کوچک دارند که امروزه خرید و فروش انواع آن به علت رنگ بسیار زیبا و پاهای کوتاه در بین طرفداران گربه ها مرسوم است.
در بازار ایران خرید و فروش گربه پرشین طوسی به علت گستردگی و پراکندگی آن در مناطق صحرایی کشور رونق دارد که عرضه عمده و ارزان آن گاهاً به صورت قاچاق توسط صادر کنندگان گربه ایرانی صورت می گیرد اما جهت خرید این نوع گربه ها به صورت قانونی و نمونه های پرورشی می توانید به مراکز معتبر عرضه و فروش گربه های خانگی مراجعه نمایید.

همچنین سگ جیبی به عوامل بسیار زیادی مانند اصل، نژاد و اصالت سگ بستگی دارند که هر کدام از آنها دارای شناسنامه و گواهی سلامت می باشند.