صادرات گربه پرشین عروسکی

در ایران عده ای مشغول تکثیر و پرورش انواع گربه ها به خصوص گربه های پرشین عروسکی هستند و حتی این گربه ها را به کشور های همسایه نیز صادر می کنند و صادرات این گربه ها دارای سود خوبی است.
گربه های پرشین عروسکی قامت و ظاهری کوچکتر نسبت به گربه های دیگر دارند و اما خصوصیات نژاد خود یعنی گربه های پرشین را همچنان با خود به همراه دارند. گربه پرشین طوسی در ایران به تعداد بالا تکثیر می شوند و به دلیل اینکه سود خوبی در فروش و صادرات این گربه ها وجود دارد آن ها را به خارج از کشور نیز صادر می کنند. این گربه ها باید طبق یک برنامه ی زمان بندی منظم به حمام برده شوند و موهایشان به طور مرتب شانه شود تا از فرشدن موهای این گربه جلوگیری شود.

همچنین سگ جیبی به عوامل بسیار زیادی مانند اصل، نژاد و اصالت سگ بستگی دارند که هر کدام از آنها دارای شناسنامه و گواهی سلامت می باشند.

منبع: حیوانات و پرندگان ایران